It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra: Pad van de Liefde - Pad van Meditatie - Meditatief Zijn

Klik hier voor vorige Artikelen  

Saraha 
Het Koninklijke hooglied van Saraha is prachtig. Ruim vijfentwintig jaar geleden kreeg ik van een vriendin het boek ‘de Tantra visie’, toendertijd gekocht bij tweedehands boekhandel Deslegte. Dit was het eerste Tantraboek wat ik direct helemaal verslond. Na vele omzwervingen in tientallen Tantra-richtingen kwam ik na jaren weer terug bij Saraha. Het hooglied van Saraha is zo mooi en de uitleg van Osho zo inzicht-verruimend dat het beslist de moeite waard is de twee boeken te lezen. En steeds weer te herlezen, want elke keer dat het gelezen wordt komen weer nieuwe verdiepende inzichten. Dit proces loopt over tientallen jaren heen. 

Hindoeïstische en Boeddhistische Tantra 
Heel globaal genomen kent Tantra twee religieuze hoofdstromingen, de Hindoeïstische en de Boeddhistische. Het doel is eigenlijk gelijk, het zijn beiden paden naar bevrijding, naar verlichting. Alleen de manieren waarop, de paden zijn verschillend. Beiden zijn wegen die vele, soms tientallen jaren van voortschrijdend inzicht vragen. Bij beide wegen gaat het om een levensvisie, een houding van in het leven staan. 

het pad van de Liefde 
Het Hindoeïstische pad, het pad van Shiva* is het pad van het hart: voelen, genegenheid, liefde, gebed. Dit pad gaat over de Liefde voor alles in het bestaan, Liefde in z’n allerhoogste vorm. Hoe kan dit bereikt worden? Dit kan alleen bereikt worden door middel van transformatie, een bepaald zuiveringsproces. Dit kan gebeuren door transformatie van emoties, gevoelens, gewone liefde, haat, bezitterigheid, jaloezie . . .  Wat dan over blijft is pure Liefde. Er komt dan een gevoel van één zijn met het Bestaan, één zijn met het Goddelijke. Je kunt deze weg zien als de voelende richting. 

Wanneer geliefden elkaar dan beminnen ervaart men het gevoel dat men helemaal één is met elkaar, zelfs één met het gehele bestaan. Dan wordt alleen nog maar de taal van de Liefde gesproken, dan zijn woorden overbodig geworden, dan is er alleen nog gebed. De mogelijkheid is dan geschapen voor een verdiepende verkenning van het bewustzijn. 
Tantra yurt tijdelijke groepsruimte Tantratempel


het pad van Bewustzijn

Er is ook het pad via het denken. Dat is de Boeddhistische weg van meditatie en bewustzijn. Hier hoort Saraha* ook bij. Het gaat om transformatie van het denken. Daarbij is men heel bewust van allerlei denk-constructies. Men wordt zich geleidelijk aan meer bewust van allerlei ideeën, dogma’s, structuren, ego en concepten. Door meditatief te zijn laat men het denken steeds meer achter zich, totdat er een staat ontstaat van niet-denken. Het denken lost dan langzaam op in meditatie. Wat overblijft is leegte, het allerhoogste inzicht in waarheid. Er is dan geen onderscheid meer tussen jij en ik of tussen het Goddelijke, het Bestaan en mijzelf. Alles en iedereen smelt dan samen tot één eenheid. Want wil men de waarheid ervaren, dan schieten woorden tekort. Woorden kunnen naar de waarheid wijzen, maar zijn ze niet. In stilte is men het dichtst bij de waarheid. Dan kan iedereen in vrede leven, want misverstanden ontstaan pas wanneer er gedacht wordt. In stilte kun je niemand misverstaan en direct, zonder enige interpretatie, begrijpen. 

Samenvallen 
Uiteindelijk vallen de paden samen. In principe maakt het niet uit of je in Liefde een volledig eenheidsgevoel ervaart of dat je door middel van meditatie volledig oplost. Wat voor beide richtingen uiteindelijk overblijft is een niets-heid, volledige verdwijning, geen spoor achterlatend. Dan voel je je bevrijd, weg uit de beklemmende gevangenis van ideeën, concepten en structuren. 
Tantra veroordeelt niets, sluit niets uit, ziet alles als één. Het enige wat Tantra voorstelt is het bewust laten transformeren van lagere, donkere energieën naar hogere energieën. Maar het blijft één en dezelfde, maar dan in een andere hoedanigheid met een andere kwaliteit. Zo bekeken hoeft er ook niets veroordeeld te worden, alles ligt besloten in elkaar, in één waarheid . . .  

Boeken 
Saraha is bekend van het Koninklijke hooglied, door Osho besproken in de boeken: Tantra, leven in vrijheid; Tantra, leven in heelheid. 

Shiva (met Devi) is bekend van de boeken: Het boek der geheimen, deel I en II, Osho, de meditatietechnieken van de Vigyana Bhairava Tantra uit Kashmir. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn waardoor alles samensmelt tot één geheel. 
  
(c) 2012 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

 

Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en   Tantra trainingen   kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.

 

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.


Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!