It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra: Leven met Onzekerheden - Denken - Zien wat ontstaat

Klik hier voor vorige Artikelen  

Deelrondes 
Regelmatig wordt mij tijdens deelrondes bij workshops en trainingen gevraagd wat ruim vijfentwintig jaar Tantra gebracht heeft. Dat heeft mij ertoe bewogen nog meer te kijken naar hoe het vroeger was en hoe het nu is.

  
Het Denken en Doen vroeger 

Als een geboren workaholic was ik vroeger, ruim zestig jaar geleden, continue bezig. Dingen bedenken, creatief bezig zijn en altijd wel iets te doen. Dat zat er al vanaf een jaar of vijf in. Dag en nacht bezig zijn was de standaard. Uitslapen was een totaal onbekend fenomeen. Door deze tomeloze inzet van energie werd wel veel gecreëerd. Machinefabrieken werden opgezet, automatiseringsbedrijven ontstonden en uiteindelijk de Tantratempel. De Tantratempel heeft in z’n ruim vijftien-jarig bestaan al wel diverse mooie locaties mogen meemaken waarbij steeds veel werd aangepast en nog mooier gemaakt.

Tantrische Tantra Mongoolse yurt

 

Het Denken als Onruststoker 
Maar er was vroeger nooit rust in het hoofd, talloze gedachten scheerden kriskras door elkaar heen. Alles moest ook onder controle gehouden worden. Stel je voor dat er iets zou gebeuren wat niet verwacht was. De werkelijkheid was dat het denken steeds andere vormen aannam, dan moest het zus worden en een moment later weer zo. Dan was er weer het idee van een vast geloof in iets, dan was er weer twijfel. Het leek wel een toverbal, wat een onrust!Het Denken als Tovenaar 

Alles wat we zien en ervaren wordt geïnterpreteerd door het denken. Gedachten als pijn en vreugde, dood en geboorte, klein of groot, lelijk of mooi, falen of succes, arm of rijk, enz. Het zijn slechts allemaal spinsels van het denken, meer niet. Het ene moment vol liefde zijn en het volgende moment vol haat, wrok of kwaadheid. Denk maar eens aan een relatie en helemaal aan een ex relatie van jaren. 
Daarbij zijn we de hele tijd bezig, vaak een leven lang, met dingen tot stand te brengen wat het denken heeft aangegeven. Het lijkt net een soort betovering, er is een gedachte en deze dient verwezenlijkt te worden. Maar uiteindelijk is de bron steeds het denken, het creëren van illusies.

En toen was er Tantra 
In eerste instantie was de interesse in Tantra het erotische en seksuele aspect daarin. Maar na enig onderzoek en ervaringen tijdens jarenlang verblijf in India kwam ik er al heel spoedig achter dat Tantra toch iets heel anders beoogde. Tantra liet mij beseffen dat uiteindelijk meditatie de sleutel is tot alles. Bewust zijn, vooral bewust van het denken, is wat Tantra mij liet inzien. Tantra liet mij steeds meer dingen ervaren, zonder enige interpretatie van het denken. Direct gaan ervaren zonder oordeel, direct in contact met de waarheid. Dat wat er werkelijk is, achter de materie en cijfertjes. Dat is heel andere koek! 
Wat dan langzaam gedurende tientallen jaren door middel van meditatie en (transformatie) oefeningen ontstaat, is het ervaren en leven vanuit het hart. Het hart kent geen oordelen, het hart is uitsluitend liefde.

Het Denken nu 
Als ik nu kijk naar de laatste twintig jaar dan hebben er grote veranderingen plaats gevonden. De identificatie met het denken is steeds meer afgezwakt. Natuurlijk is het denken noodzakelijk bij praktische werkzaamheden. Maar niet continue, laat nu ook regelmatig het denken voor wat het is, slechts denken. Leef steeds meer vanuit het hart, zonder die interpreteerder, het denken. Deze situatie geeft zoveel meer rust, bevrediging en voldoening.

Wat heeft Tantra uiteindelijk gebracht? 
De tantrische levenshouding heeft vele voordelen gebracht. De belangrijkste welke ik nu zo ervaar is rust in het hoofd. Door meditatie, meditatief te zijn en het beoefenen van tantrische en taoïstische transformatie oefeningen zijn veel zaken veranderd. Het mee laten slepen door het denken veranderde geleidelijk aan. Het denken is niet meer de hoogste baas. Er is steeds meer het besef dat het denken onmogelijk de totaliteit kan bevatten, de ware waarheid kan bevatten. Daarvoor is het hart. Inzicht is gekomen dat alles aan verandering onderhevig is, alles is onzeker. Daar is langzaamaan rust in gekomen door overgave en acceptatie. Doordat er steeds meer vertrouwen in het bestaan is ontstaan, is de kwaliteit van het leven enorm verbeterd. 
Uiteindelijk komt het goed . . .  

(c) 2012 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.


Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!