It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

TantraTempel Privacy en Wetgeving 


Wij respecteren de privacy van elke persoon die de site en de TantraTempel bezoekt. Persoonlijke gegevens aan ons verstrekt worden beschermd door gegevens beschermingswetten. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan een derde zonder uw expliciete toestemming. 

Stichting Beheer Tantra Websites bezit alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gegevens en (beeld) materialen op deze site. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen deze gegevens en (beeld)materialen niet commercieel worden gebruikt.  

Wij behouden ons het recht voor informatie te allen tijde te wijzigen. U kunt geen recht ontlenen aan de op de site voorkomende verklaringen en wij sluiten voor zover dit wettelijk is toegestaan alle aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit uit.

Zijn er nog vragen, stuur een e-mail . . . 


Zie ook:  
Het aanbod van de TantraTempel

Meer weten? Neem contact op met Nirav 06-15521760  of  sessies@tantratempel.nl

De TantraTempel draagt zorg voor je privacy